۱۶-۱۵ شهریور

۱۳۹۷

September 6-7

2018

Illustration-04-04.png

درباره

About

بن‌، نخستین بازار کتاب هنری در ایران است که توسط کارگروه بن‌گاه در مدت دو روز اجرا خواهد شد. در اولین رویداد، این بازار قصد دارد آغازگر گفتگو و تعاملی دوستانه و پویا درباره‌ی کتاب هنری، در چهارچوبی حرفه‌ای باشد.

هدف این رویداد ارتباط میان نهاد‌های غیرانتفاعی، هنرمند‌گردان و ناشرهای مستقل داخلی و خارجی است. 

ما با برگزاری همزمان کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و ارائه کتاب‌های هنری و محصولات چاپی، در جستجوی مخاطبی گسترده‌تر، و نیز درکی جمعی از موقعیت کنونی‌ و مسیرهای پیش‌رو هستیم.

موضوع بازار امسال، کتاب به مثابه‌ی قالبی هنری و بررسی محدودیت‌ها و امکانات آن است.

بازار کتاب هنری بن از تمامی هنرمندان، ناشرین مستقل، نهاد‌های هنری، خریداران کتاب، کیوریتورها و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا در تاریخ ۱۵ و ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ در فضای چندمنظوره‌ی بن‌گاه در کرشت، واقع درحومه شمال شرقی تهران به ما بپیوندند.

کتاب دوستی می‌سازد. جمع خود را بسازیم.

Bon Art Book Fair is a two-day event, organized by Bon-gah collective, as Iran's first art book fair. At its first edition, the event provides a professional framework for a dynamic dialogue about art books.  

The fair aims to expand the network between local and international nonprofits, artist-runs, and independent publishers while reaching a wider audience through hosting workshops, talks and presentations.

This year's theme, Book as an Art Medium, deals with the boundaries that define what an art book could be and the possibilities that book as a medium can entail.  

Bon Art Book Fair welcomes artists, independent publishers, art institutions, curators and other enthusiasts to join us on the 6th - 7th of September, 2018 at our multifaceted space in Keresht, located in the north eastern suburb of Tehran.  

Books make friends. Build your community.

برنامه‌ها

Programs

 

To be announced

گروه

Team

Organizer: Bon-gah
Curators: Hedieh Ahmadi, Ronak Moshtaghi
Coordinator: Hedieh Ahmadi, Alireza Mohammadi
International Communications: Shahrzad Changalvaee, Sara Emsaki
Graphic Design: Rambod Vala
 

برگزار کننده: بن‌گاه
کیوریتور: هدیه احمدی، روناک مشتاقی
هماهنگ ‌کننده: هدیه احمدی، علیرضا محمدی
ارتباطات بین‌المللی: شهرزاد چنگلوایی، سارا امساکی
طراح گرافیک: رامبد والا
 

حامیان و هم‌دستان

Sponsers & Partners

 
 

تماس

Contact